Σύνδεσμοι

Aρχική


 
Εκπαιδευτικό υλικό
Microsoft PowerPoint Live Broadcast Addon
Οδηγοί χρήσεως λογισμικού (σε μορφή video με wmv format,απαραίτητος ο windows media player για την θέαση)
Οδηγός χρήσεως εφαρμογής super video converter (από mpeg σε wmv)
Οδηγός χρήσεως εφαρμογής super video converter (από wmv σε SVCD)
Οδηγός χρήσεως εφαρμογής windows media encoder (Επιλογή New Session --> Wizards --> Capture audio or video)
Οδηγός χρήσεως Powerpoint Live Broadcast Addon
Προτεινόμενοι σύνδεσμοι (σχετικοί με τεχνολογίες Video On Demand , ψηφιοποίηση τίτλων κτλ)
http://www.doom9.org Πολύ καλός οδηγός
 
Ενισχυτικό υλικό για διαχείριση παρόντος χώρου και Υπηρεσίας Media Services (Προστατευμένη Περιοχή)
Διαχείριση Windows Media Services - Εισαγωγή και παραμετροποίηση νέου Σημείου Έκδοσης (Publishing Point)
Διαχείριση Windows Media Services - Εισαγωγή νέου τίτλου στον Εξυπηρετητή
Get Windows Media Player
Get Windows Media Player  

Copyright © 2005 - 2006 ΤΕΙΘ - Τμήμα Πληροφορικής - Media Content Powered By